Human (Human)


> Body (Body)

> General (General)

Noun (Noun)
arm arm
belly belly
body body
breast breast
finger finger
foot foot
hand hand
head head
leg leg
neck neck

> Head (Head)

Noun (Noun)
ear ear
eye eye
face face
hair hair
lip lip
look look
mouth mouth
nose nose
tongue tongue
tooth tooth
voice voice

> Clothes (Clothes)

Noun (Noun)
clothes clothes
dress dress
glasses glasses
hat hat
hole hole
jacket jacket
shirt shirt
shoe shoe
skirt skirt
sock sock
sweater sweater
t-shirt t-shirt
trousers trousers

> Family (Family)

Noun (Noun)
aunt aunt
brother brother
brother-in-law brother-in-law
cousin cousin
daughter daughter
family family
father father
granddaughter granddaughter
grandfather grandfather
grandmother grandmother
grandson grandson
husband husband
mother mother
nephew nephew
niece niece
parents parents
sister sister
sister-in-law sister-in-law
son son
uncle uncle
wife wife

> Feeling And Evaluating (Feeling And Evaluating)

Noun (Noun)
anger anger
fear fear
grief grief
guilt guilt
happiness happiness
hunger hunger
joy joy
shame shame
thirst thirst

> General (General)

Noun (Noun)
boy boy
child child
girl girl
human human
man man
name name
people people
person person
woman woman

> Social (Social)

Noun (Noun)
boyfriend boyfriend
friend friend
girlfriend girlfriend
group group
hatred hatred
kiss kiss
love love
relationship relationship

Klikoni simbolin për të dëgjuar shqiptimin dhe mos harroni që të ndizni altoparlantët :-).

Provoni ushtrimet tona të ilustruara falas:

Eksplorimi, Praktika dhe Testimi: Me këto tre hapa mund të mësoni me lehtësi fjalë të reja dhe shqiptimin e tyre.

Ushtrime të IlustruaraDeutsch-Unterricht online

  • Dominik H. (Deutsch)

  • Probestunde 15 Euro
    • Konversation
    • Deutsch Niveau A1 und B2
    • Deutsch für Studium und Beruf